ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (miljostatus/gruver)

Tekst (0)
Navn Navn
Gruve Gruve
vannmaalinger (1)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
Gruver (2)
Gruve Gruve