FeatureInfoCollection - layer name: 'art_funksjonsomrade'
OBJECTID artFunksjonId artForekomstId Områdenavn Kommune Totalareal Registreringsdato Verdi Årstid Norsk navn Vitenskapelig navn Vitenskapelig navn Id Funksjon Rødlistestatus Bern Bonn Prioritert art Nøyaktighetsklasse Målemetode Nøyaktighet Datafangstdato Punkt Linje Faktaark Shape SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
56547 BA00055673 BA00055673-105 Vågå kommune Vågå (3435) 1216,987339 01.01.1987 Viktig Null Lirype Lagopus lagopus 4066 beiteområde (Behavior: feeding, Activity: Foraging) NT Null Null Nei Null 82 1500 20.04.2005 0 0 https://faktaark.naturbase.no?id=BA00055673 Polygon 1216987,356255 4360,092196