FeatureInfoCollection - layer name: 'Trua_arter_pkt'
OBJECTID ArtNasjonalId Fylke Kommune Krit_Ansvarsart Krit_TruetArt Krit_AndreSpesHensyn Krit_SpesOkologisk Krit_PrioritertArt Krit_FredetArt Krit_NarTruetArt Krit_FremmedArt Krit_Kombinert Gruppe NorskNavn VitenskapeligNavn VitenskapeligNavnId TaxonId Status Faktaark AntallObservasjoner DatoTil DatoFra Aktivitet Presisjon crc GlobalID Shape Forvaltningskategori
898670 9.669834_60.209459_72842 Viken Krødsherad (3046) 1 1 Null Null Null Null Null Null ansvarsarter,trua arter lav huldrestry Usnea longissima 72842 48815 Sterkt truet https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal?id=9.669834_60.209459_72842 1 09.07.2015 09.07.2015 5 FA25B962 {CA8E309A-B955-4993-AC65-7A87182C4083} Point Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
FeatureInfoCollection - layer name: 'Ansvarsarter_pkt'
OBJECTID ArtNasjonalId Fylke Kommune Krit_Ansvarsart Krit_TruetArt Krit_AndreSpesHensyn Krit_SpesOkologisk Krit_PrioritertArt Krit_FredetArt Krit_NarTruetArt Krit_FremmedArt Krit_Kombinert Gruppe NorskNavn VitenskapeligNavn VitenskapeligNavnId TaxonId Status Faktaark AntallObservasjoner DatoTil DatoFra Aktivitet Presisjon crc GlobalID Shape Forvaltningskategori
898670 9.669834_60.209459_72842 Viken Krødsherad (3046) 1 1 Null Null Null Null Null Null ansvarsarter,trua arter lav huldrestry Usnea longissima 72842 48815 Sterkt truet https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal?id=9.669834_60.209459_72842 1 09.07.2015 09.07.2015 5 FA25B962 {CA8E309A-B955-4993-AC65-7A87182C4083} Point Arter av særlig stor forvaltningsinteresse