Kartlag: 'avlopsanlegg'

  AnleggId     AnleggNummer     Navn     AnsvarligEnhet     Organisasjonsnummer     KommuneNummer     KommuneNavn     Objekttype     Anleggstype     TypeAktivitetId     TypeAktivitet     Myndighet     Driftsstatus     Bransje     VisesNorskeUtslipp     Plassering     Renseprinsipp     Renseprosess     Kapasitet     Vannkategori     TilkobletKommunaltAnlegg     HarUtslippLuft     HarUtslippVann     SisteRappAar     Mengde_PTOT     Mengde_KOF     Mengde_BOF5     Mengde_SS     Mengde_NTOT     Mengde_TOC     Link     UtmSone     UtmNord     UtmOst     HarKravTilOvervaking  
  9381     0602.0187.01     Solumstrand avløpsanlegg     RÅDMANNEN I DRAMMEN     980749142     602     Drammen     Utslippspunkt     Avløp     13     Avløpsnett og -rensing     Fylkesmannen i Oslo og Viken     Aktiv     84.110 - Generell offentlig administrasjon     1     Ikke registert     Kjemisk-biologisk     Sekundær- og fosforrensing     Ikke registert     Kystvann     0     0     1     2018     1,137634     749,14498     268,149869     Ikke registert     291,930393     Ikke registert      http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?CompanyID=9381     33     6628908     233988     1  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no