Kartlag: 'friluftsliv_kartlagt_verdi'

  KartlagtFOID     Faktaark     Opphav     Kartlagtstatus     Kartleggingsår     Kommunenummer     Områdetype     Områdeverdi     Brukerfrekvens     Egnethet     Funksjon     Inngrep     Kunnskapsverdier     GlobalID     Nøyaktighetsklasse     Områdenavn     Opplevelseskvaliteter     Potensiellbruk     Regionaleognasjonalebrukere     Symbolverdi     Tilgjengelighet     Tilrettelegging     Utstrekning     Geodataeier     Områdebeskrivelse     OmrådeverdiMerknad     LeveranseID     LeveranseLokalID     Målemetode     Kommunenavn     Nøyaktighet     DatafangsdDato     Lydmiljø  
  FK00000033      https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00000033     Ikke registert     Endelig     Ikke registert     1838     Utfartsområde     Registrert friluftslivsområde     Noe     Middels     Ikke spesiell funksjon     Ganske utbygd     Ganske få     {BFDC43E0-A7DD-4EBE-92DE-E85E90856DF4}     Ikke registert     Kvarsnestinden - Slettfjellet     Ganske mange     Ganske lite     Aldri     Ingen     Ganske dårlig     Ikke tilrettelagt     Ikke registert     Ikke registert     Fjellområde som i hovedsak brukes av lokale. Gode fiskevatn, bærplukking.     Ikke registert     Ikke registert     121     Frihåndstegning på kart     Gildeskål     200     26.04.2011     Ikke registert  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no