FeatureInfoCollection - layer name: 'friluftsliv_kartlagt_verdi'
OBJECTID KartlagtFOID Faktaark Opphav Kartlagt status Kartleggingsår Kommunenummer Områdetype Områdeverdi Brukerfrekvens Egnethet Funksjon Inngrep Kunnskapsverdier GlobalID Nøyaktighetsklasse Områdenavn Opplevelseskvaliteter Potensiell bruk Regionale og nasjonale brukere Symbolverdi Tilgjengelighet Tilrettelegging Utstrekning Geodataeier Områdebeskrivelse Områdeverdi Merknad LeveranseID LeveranseLokalID Målemetode Kommunenavn Nøyaktighet DatafangsdDato Lydmiljø Shape SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
33 FK00000033 https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00000033 Null Endelig Null 1838 Utfartsområde Registrert friluftslivsområde Noe Middels Ikke spesiell funksjon Ganske utbygd Ganske få {BFDC43E0-A7DD-4EBE-92DE-E85E90856DF4} Null Kvarsnestinden - Slettfjellet Ganske mange Ganske lite Aldri Ingen Ganske dårlig Ikke tilrettelagt Null Null Fjellområde som i hovedsak brukes av lokale. Gode fiskevatn, bærplukking. Null Null 121 Frihåndstegning på kart Gildeskål 200 26.04.2011 Null Polygon 28249152,801036 32571,292864