Kartlag: 'friluftsliv_statlig_sikra'

  Brukergrupper     OffentligKommunikasjon     Områdenavn     Områdeverdi     TilgjengelighetKartlagt     DriftstilsynAnsvarlig     Deaktivert     friluftId     Målemetode     Nøyaktighet     DatafangstDato     Områdebeskrivelse     Bruksfrekvens     Faktaark  
  Regionalt     Ja     Storvika     Svært viktig friluftslivsområde     Nei     Kommunen     Nei     FS00000348     Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument     36     01.01.1999     Storvika friluftsområde er kjent som Stjørdals mest besøkte strand og badeplass. Den ligger idyllisk til i ei lun vik mellom strandberg ikke langt fra Stjørdal sentrum. Storvika friluftsområde er på godværsdager full av badegjester, men er mye brukt som friluftsområde ellers i året av både turgåere, klatrere og surfere. Området er tilrettelagt for ulike aktiviteter, blant annet finner du klatrevegger oppgradert med nye boltinger i 2018, muligheter for både strandvolleyball og strandfotball. Kiosken og toalettfasilitetene er åpne kun i sommerhalvåret. Badestranda utgjør bare en liten del av Storvika friluftsområde. Her finner du også store gressarealer og bergskrenter med artsrik kantvegetasjon.     Svært mye      https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00000348  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no