Kartlag: 'friluftsliv_statlig_sikra'

  Brukergrupper     OffentligKommunikasjon     Områdenavn     Områdeverdi     TilgjengelighetKartlagt     DriftstilsynAnsvarlig     Deaktivert     friluftId     Målemetode     Nøyaktighet     DatafangstDato     Områdebeskrivelse     Bruksfrekvens     Faktaark  
  Regionalt     Ja     Storvika     Svært viktig friluftslivsområde     Nei     Kommunen     Nei     FS00000348     Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument     36     01.01.1999     Ikke registert     Svært mye      https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00000348  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no