FeatureInfoCollection - layer name: 'friluftsliv_verneomrader'
OBJECTID Shape Objtype Areal IID Omradenavn OffisieltNavn Vernedato Forvaltningsmyndighet Oppsyn Verneformal Faktaark Verneforskrift SHAPE_Length SHAPE_Area Vernekart
1 Polygon Naturvernområde 3698307 FV00000003 Hauktjern Hauktjern friluftslivsområde 04.10.2013 Ikke avklart, kontakt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Statens naturoppsyn Oslo Formålet med vernet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og tilretteleg https://www.regjeringen.no/contentassets/4b3b84e500a246c589ca267488a909e0/faktaark_hauktjern.pdf https://lovdata.no/forskrift/2013-10-04-1175 10028,409365 3698307,542603 https://www.regjeringen.no/contentassets/4b3b84e500a246c589ca267488a909e0/hauktjern.pdf