Kartlag: 'forurenset_omrade'

  Lokalitetnavn     Lokalitettype     ForurensetOmrade_ID     Pavirkningsgrad     HelsebasertTilstandsklasse     Lokalitet_ID     Myndighet     Prosesstatus  
  Askeveien 5     Forurenset grunn     1333-A     X - Mistanke om forurensning     Ikke registert      1333     Kommune     Uavklart  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no