Kartlag: 'industrianlegg'

  AnleggId     AnleggNummer     Navn     AnsvarligEnhet     Organisasjonsnummer     KommuneNummer     KommuneNavn     Objekttype     Anleggstype     TypeAktivitetId     TypeAktivitet     Myndighet     Driftsstatus     Bransje     VisesNorskeUtslipp     Plassering     Renseprinsipp     Renseprosess     Kapasitet     Vannkategori     TilkobletKommunaltAnlegg     HarUtslippLuft     HarUtslippVann     SisteRappAar     Mengde_PTOT     Mengde_KOF     Mengde_BOF5     Mengde_SS     Mengde_NTOT     Mengde_TOC     Link     UtmSone     UtmNord     UtmOst     HarKravTilOvervaking  
  5161     0625.0017.01     Trelleborg Offshore Norway AS     TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY AS     973228099     625     Nedre Eiker     Industrianlegg     Landbasert     40     Plast- og glassfiberprodukter     Fylkesmannen i Oslo og Viken     Aktiv     22.190 - Produksjon av gummiprodukter ellers     1     Ikke registert     Ikke registert     Ikke registert     Ikke registert     Ikke registert     0     1     1     2018     Ikke registert     Ikke registert     Ikke registert     Ikke registert     0,005     0,05      http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?CompanyID=5161     33     6634707     219979     0  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no