Kartlag: 'kulturlandskap_utvalgte'

  navnerom     lokalId     navn     kommune     jordbruksregion     landskapsregion     beskrivelseLandbruksdirUrl     historiskeBilderUrl     faktaark     objekttype     datafangstdato     målemetode     nøyaktighet  
  NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE     KU00000006     Seterdalene i Budalen     Midtre Gauldal (5027)     Fjellområdene i Sør-Norge     Lågfjellet i Sør-Norge     https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/dette-er-de-utvalgte-kulturlandskapene/seterdalene-i-budalen     Ikke registert      https://faktaark.naturbase.no?id=KU00000006     UtvKulturLandskap     08.11.2018     Ikke registert     Ikke registert  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no