Kartlag: 'kulturlandskap_utvalgte'

  navnerom     lokalId     navn     kommune     jordbruksregion     landskapsregion     beskrivelseLandbruksdirUrl     historiskeBilderUrl     faktaark     objekttype     datafangstdato     målemetode     nøyaktighet  
  NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE     KU00000006     Setrene i Budalen     Midtre Gauldal (5027)     Sør-Norges dal og fjellbygder     DalOgFjellbygdeneTroendelag     https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap/trondelag/seterdalene-i-budalen     Ikke registert      http://faktaark.naturbase.no?id=KU00000006     UtvKulturLandskap     08.11.2018     64     3000  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no