FeatureInfoCollection - layer name: 'naturtyper_hb13_alle'
OBJECTID NaturtypeId Områdenavn Naturtype Verdi Registreringsdato Utvalgt naturtype Hevdstatus Utforming Kommune Nøyaktighetsklasse Forvaltningsplan Forvaltningsavtale Forvaltningsavtale Inngått Forvaltningsavtale utløper Faktaark Datafangstdato Punkt (opprinnelig) Shape SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
7463 BN00013599 Remarka Rikmyr Lokalt viktig 01.01.1996 Null Null Null Stjørdal (5035) Null Null Nei Null Null https://faktaark.naturbase.no?id=BN00013599 31.12.1995 23.00.00 0 Polygon 1715968,419035 6554,773645