Kartlag: 'naturtyper_marine_hb19_alle'

  marinNaturtypeId     Områdenavn     Naturtype     Verdi     Registreringsdato     Nøyaktighetsklasse     Utforming     Kommune     Modellert     Faktaark     Målemetode     Nøyaktighet     Datafangstdato     Punkt  
  BM00111881     Nord_Hordaland     Større kamskjellforekomster     Viktig     17.02.2010     20 - 50m     Store kamskjell     Alver (4631),Fedje (4633),Austrheim (4632)     Ja      https://faktaark.naturbase.no?id=BM00111881     Genererte data (interpolasjon)     1000     20.02.2017     0  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no