FeatureInfoCollection - layer name: 'naturtype_utvalgt_omr'
UtvalgtNaturtypeId Utvalgt naturtype kode Utvalgt naturtype Opphav Områdenavn Registreringsdato Nøyaktighetsklasse Verdi Lokalitetskvalitet Tilstand Naturmangfold Faktaark Fakaark opphav Kommune GlobalId Shape OBJECTID SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
UN-BN00109317 UN04 Kalksjøer Naturtyper - DN-håndbok 13 Vassjøtjernet 01.07.2007 Mindre god (> 50m) A Null Null Null https://faktaark.naturbase.no?id=UN-BN00109317 https://faktaark.naturbase.no?id=BN00109317 Lunner (3054),Jevnaker (3053) {083E332D-6CAB-4F78-A3FB-06B306BBD22A} Polygon 82926 482182,46808 4030,967562