FeatureInfoCollection - layer name: 'fjellrev'
OBJECTID Maskeringsregime MaskeringsruteID Datasettnavn Institusjon Artsnavn VitenskapeligArtsnavn Tilgangskategorier Shape SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
8440 8 8/8/8/280/6950 Null Miljødirektoratet Fjellrev Vulpes lagopus A, B Polygon 64000000 32000
FeatureInfoCollection - layer name: 'jerv'
OBJECTID Maskeringsregime MaskeringsruteID Datasettnavn Institusjon Artsnavn VitenskapeligArtsnavn Tilgangskategorier Shape SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
4294 16 16/16/16/280/6950 Null Miljødirektoratet Jerv Gulo gulo A, B Polygon 256000000 64000