Kartlag: 'fjellrev'

  Maskeringsregime     MaskeringsruteID     Datasettnavn     Institusjon     Artsnavn     VitenskapeligArtsnavn     Tilgangskategorier  
  8     8/8/8/280/6950          Miljødirektoratet     Fjellrev     Vulpes lagopus     A, B  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no