Kartlag: 'naturvern_omrade'

  lokalId     cddaId     navn     offisieltNavn     faktaark     verneform     verneforskrift     vernedato     førstegangVernet     verneplan     kommune     forvaltningsmyndighet     forvaltningsmyndighetType     iucn     revisjon     truetVurdering     majorEcosystemType  
  VV00000597     182889     Forollhogna     Forollhogna nasjonalpark      https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000597     nasjonalpark     https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1564     21.12.2001     Ikke registert     Ikke vurdert     Tolga (0436),Tynset (0437),Os (0441),Rennebu (5022),Holtålen (5026),Midtre Gauldal (5027)     Nasjonalparkstyret for Forollhogna     Nasjonalparkstyre     IUCN II     Ikke revidert     Truet     Terrestrisk  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no