FeatureInfoCollection - layer name: 'villrein_leveomrade_grense'
Shape OBJECTID lokalId Nøyaktighetsklasse Funksjon Funksjonsperiode Nasjonalt villreinområde Europeisk villreinregion Opphav Registreringsdato Områdenavn Faktaark Faktaark Villrein.no Villreinnemnd VillreinområdeID Kommune Kilde Areal (daa)
Polygon 1008 BV00000182 Mindre god leveområde Hele året Ja Nei Tamrein 03.05.2010 Forollhogna https://faktaark.naturbase.no/?id=BV00000182 http://www.villrein.no/forollhogna-2/ Villreinnemnda for Forollhogna 2222 Holtålen (5026),Røros (5025),Rennebu (5022),Midtre Gauldal (5027),Os (3430),Tynset (3427),Tolga (3426) Jordhøy, P. (red.), NINA rapport 528a 2340284
FeatureInfoCollection - layer name: 'villrein_barmarksbeite'
Shape OBJECTID lokalId Nøyaktighetsklasse Funksjon Funksjonsperiode Nasjonalt villreinområde Europeisk villreinregion Opphav Registreringsdato Områdenavn Faktaark Faktaark Villrein.no Villreinnemnd VillreinområdeID Kommune Kilde Areal (daa)
Polygon 425 BV00000185 Mindre god beiteområde Vår, sommer og høst Ja Nei Null 03.05.2010 Forollhogna barmarksbeite https://faktaark.naturbase.no/?id=BV00000185 http://www.villrein.no/forollhogna-2/ Villreinnemnda for Forollhogna 2222 Rennebu (5022),Midtre Gauldal (5027),Os (3430),Tynset (3427),Tolga (3426) Null 665898