FeatureInfoCollection - layer name: 'villrein_leveomrade_grense'
Shape OBJECTID lokalId Nøyaktighetsklasse Funksjon Funksjonsperiode Nasjonalt villreinområde Europeisk villreinregion Opphav Registreringsdato Områdenavn Faktaark Faktaark Villrein.no Villreinnemnd VillreinområdeID Kommune Kilde Areal (daa)
Polygon 924 BV00002090 Mindre god leveområde Hele året Ja Nei Tamrein 07.07.2021 Forollhogna Leveområde https://faktaark.naturbase.no/?id=BV00002090 http://www.villrein.no/forollhogna-2/ Villreinnemnda for Forollhogna 2222 Holtålen (5026),Røros (5025),Rennebu (5022),Midtre Gauldal (5027),Os (3430),Tynset (3427),Tolga (3426) Norsk Villreinsenter Null
FeatureInfoCollection - layer name: 'villrein_barmarksbeite'
Shape OBJECTID lokalId Nøyaktighetsklasse Funksjon Funksjonsperiode Nasjonalt villreinområde Europeisk villreinregion Opphav Registreringsdato Områdenavn Faktaark Faktaark Villrein.no Villreinnemnd VillreinområdeID Kommune Kilde Areal (daa)
Polygon 926 BV00002092 Mindre god beiteområde Sommer og høst Ja Nei Null 07.07.2021 Forollhogna Beiteområde https://faktaark.naturbase.no/?id=BV00002092 http://www.villrein.no/forollhogna-2/ Villreinnemnda for Forollhogna 2222 Holtålen (5026),Rennebu (5022),Midtre Gauldal (5027),Os (3430),Tynset (3427),Tolga (3426) Norsk Villreinsenter Null