ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: I forvaltningssammenheng skal datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse benyttes.
summary: I forvaltningssammenheng skal datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse benyttes.
extent: [[0,57],[31,71]]
accessInformation: Miljødirektoratet
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Arter og funksjonsområder
licenseInfo:
catalogPath:
title: artfunksjon
type: Map Service
url:
tags: ["Arter"]
culture: nb-NO
name: artfunksjon
guid: A9BA92D1-2305-4531-BD49-27A17B07196B
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N