ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Versjon 2
summary: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Versjon 2
extent: [[-19,57],[46,80]]
accessInformation: Miljødirektoratet, Artsdatabanken, NOF m.fl.
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: Spesielt hensynskrevende arter, hensynskrevende arter og fremmede arter
licenseInfo: NLOD
catalogPath:
title: artnasjonal2
type: Map Service
url:
tags: ["Arter","Miljødirektoratet","Artskart","Artsdatabanken","Naturbase"]
culture: nb-NO
name: artnasjonal2
guid: 6C7D401D-C028-4E26-A66A-66E2E4CF197F
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N