ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

avlop (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene kommer fra systemet FOrurensning og inkluderer data samlet inn ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Miljødirektoratet

Spatial Reference: 32633  (32633)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 5120

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates   Generate KML