ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (naturtyper_utvalgte2)

naturtype_utvalgt_omr (0)
Slåttemark Slåttemark
Slåttemyr Slåttemyr
Hule eiker Hule eiker
Kalklindeskog Kalklindeskog
Kalksjøer Kalksjøer
Kystlynghei Kystlynghei
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone
Olivinskog Olivinskog